Share

Berikan sumbangan

Kelangsungan organisasi ini dan perkhidmatannya serta sokongan yang diberikan hanya boleh diteruskan dengan sumbangan seikhlas hati dari anda. Sumbangan sebanyak 90 euro boleh memberi akses kepada seorang wanita untuk perkhidmatan kesihatan yang diperlukan.

Sumbangan anda membolehkan meja bantuan kami untuk terus menjawab soalan-soalan dari wanita di seluruh dunia dan menyokong akses kepada perkhidmatan pengguguran secara perubatan yang selamat.